Huisregels

Vaste opvang

Er worden vaste uren/dagen gereserveerd voor uw kind en deze worden ten alle tijden in rekening gebracht, minimaal 75%. Met uitzondering van 3 weken vakantie per jaar en 5 vrije dagen.

Flexibele opvang
Geen uren of dagen gereserveerd. Ouders geven zoals omschreven in overeenkomst tijdig de uren/dagen door en dan word er gekeken naar de bezetting of het mogelijk is.
Er word een minimaal aantal uren omschreven in het contract die altijd betaald dienen te worden.

Incidentele opvang/noodopvang
Komt er een dag bij of u heeft opeens opvang nodig, is dit mogelijk als de bezetting dit toelaat.

Berekening opvangtijd:
Van moment dat u binnenkomt tot op het moment dat u met uw kind naar buiten gaat. Per kwartier afgerond.

Halen en brengen
Worden ze door andere gebracht of gehaald van te voren aangeven. Haalt u het niet om uw kind op tijd op te halen verwachten we een telefoontje van u!

Wijzigingen en/of afmeldingen
Bij wijzigingen en/of afmeldingen binnen een week worden de geplande uren in rekening gebracht.

Vakanties en vrije dagen kind
Vrije dagen 1 week van te voren aangeven en vakanties langer dan 1 week 1,5 maand van te voren. Anders worden de uren in rekening gebracht i.v.m. reserveren dagen/uren voor uw kind. 3 weken kosteloos per jaar opnemen zonder door te betalen buiten de vakanties  van de go en 5 vrije dagen.

Vakanties en vrije dagen gastouder
Vrije dagen 1 week van te voren aangeven en vakanties langer dan 1 week 1,5 maand van te voren.
Biedt de gastouder geen opvang hoeft u ook niet door te betalen.

Onmiddellijke beëindiging van de opvang
De opvang kan onmiddellijk stopgezet of beëindigd worden als er sprake is van de volgende zaken:
• Als de vraagouder zich niet houd aan het huishoudelijk reglement en/of overeenkomst tussen vraagouder en gastouder.
• Wanneer de betalingen niet volgens afspraak gaan
• Wanneer het kind een bedreiging / gevaar / belasting vorm voor het kind zelf, voor de gastouder of voor een andere aanwezige kinderen.

Opzegging
Opzegging door vraagouders dient 1 maand van te voren schriftelijk bekent gemaakt te worden aan de gastouder, dit kan op elk gewenst moment van de maand. De urenvergoeding dient dan nog 1 maand volledig vergoed te worden aan de gastouder. Ook als een van de ouders werkeloos word, geld dit opzegtermijn van 1 maand met volledige vergoeding. (Ouders hebben ook in de WW nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag)

Gastkind is ziek of gaat tijdens opvang ziek naar huis

Bij ziekte van uw kind stelt de vraagouder de gastouder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In overleg word besproken of het kind wel of niet naar de opvang kan komen. Dit is niet mogelijk als er besmettingsgevaar is, het kind niet mee kan om andere kinderen uit school te halen of wanneer het gastkind meer zorg nodig heeft dan de gastouder kan bieden. Word het kind ziek tijdens de opvang worden de ouders in kennis gesteld en overleg gepleegd.
De gastouder mag de opvanguren volledig in rekening brengen, ook als het zieke kind niet naar de gastouder kan. Is het kind een langere aaneengesloten periode ziek dan worden de uren (mits afgemeld) met uitzondering van de eerste 48uur niet in rekening gebracht.

Ziekte gastouder

De gastouder stelt de vraagouders bij ziekte zo spoedig mogelijk in kennis. De ouders kunnen op dit moment proberen vervangende opvang te regelen voor het kind. Eventueel kan er ( samen met het gastouderbureau) gezocht worden naar een vervangend alternatief. De gastouder kan geen opvang bieden en heeft daarom geen recht op een vergoeding.

Uren verwerking
De uren worden via een digitale urenregistratie bijgehouden door de gastouder. In de laatste week van de maand worden de uren naar de vraagouder verstuurd voor goedkeuring.

Betalingsverplichtingen
De urenvergoedingen dienen uiterlijk 10 dagen na het begin van de nieuwe maand betaald te zijn. Kosten voor het genuttigde avondmaal of vervoer van het kind op verzoek van de ouder(s), alsmede de kosten die gelden voor weekend- en/of feestdagen worden apart in rekening gebracht. De vraagouder ontvangt hiervoor een factuur dat binnen 10 dagen na dagtekening aan de gastouder betaald dient te worden. Indien de betalingsverplichtingen na de 10de van de maand niet is voldaan kan de opvang per direct stop gezet worden ( tijdig of definitief bij meerdere malen) tot aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Contact met ouders
Tijdens het brengen en halen vind er een mondelinge overdracht plaats hoe het gegaan is in de opvang. Ook kan er een boekje bijgehouden worden over de eet- en slaapmomenten en ontwikkeling.

Wennen
Het kindje mag 4 uurtjes komen wennen voordat officieel de opvang van start gaat.

Aansprakelijkheid
Ouders zijn en blijven (verzekeringstechnisch) aansprakelijk voor de schade die hun kind veroorzaakt bij de gastouder en/of derden. Vraagouders dienen een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. De gastouder heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. Deze is van toepassing in en om de opvanglocatie als voor buitenshuis (uitstapjes) met de gastouder.

De gastouder is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van eigendommen van het gastkind en/of de vraagouder.

Verklaringen
elke ouder dient enkele verklaringen in te vullen en te tekenen m.b.t. Vervoer, buiten spelen, gebruik speeltoestellen en zwembaden, film/foto’s maken en publiceren en evt. als het nodig is voor medicatie en slaaphoudingen.

Dit zijn in het korte de huisregels van gastouderopvang de vrolijke fruitjes. Tarieven, openingstijden en informatie over de opvang kunt u vinden bij opvang info.